TANCAMENTS DE FUSTA


Els tancaments de fusta són, sens dubte, els més càlids i agradables.

Disposem d’una gamma molt àmplia de diferents tipus de fusta: autòctona, tropical i, fins i tot, tecnològica (no té manteniment).

A més a més, tota tanca de fusta la fem a mida, a criteri i necessitat del client, aconseguint així un producte únic i exclusiu.

D’altra banda, pel que fa a la fusta, hem de dir que no fem només tancaments sinó que, també, oferim altres productes com: portes, tarimes, pèrgoles... i qualsevol element pel seu jardí.

 

TANCA TEXANA


  Tanca constituïda de 1, 2 o 3 travessers tornejats subjectats als postes mitjançant suports metàl·lics...

Més información:  Tanca texana   >>>


 

TANCA DE LLISTONS


Tanca formada de llistons horitzontals o verticals fixats als postes mitjançant cargols inoxidables...

Més información:  Tanca de llistons   >>>


TANCA ANGLESA

Tanca constituïda de llistons verticals arrodonits a la part superior fixats amb dos travessers horitzontals...

Més información:  Tanca anglesa  >>>